CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Delta rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Xem thêm

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà Delta tuyển dụng nhân sự, Tại Delta, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

Delta xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài. Khuyến khích đóng góp ý kiến, chia sẻ thẳng thắn giữa nhân viên và các cấp, tạo cơ hội công bằng để mọi cá nhân đều có thể phát triển toàn diện. Tìm hiểu cơ hội gia nhập gia đình Delta.

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển Hết hạn
1 Nhân viên QS (thuộc BP Quản lý thiết bị) 2 15/07/2017
2 Kỹ sư shop drawing 3 15/07/2017
3 Kỹ sư kết cấu xây dựng 2 31/05/2017
4 Kỹ sư M&E 3 10/06/2017
5 Cán bộ QS 2 30/04/2017
6 Chỉ huy phó hoàn thiện 1 15/04/2017
7 Trưởng bộ phận QS 3 03/04/2017
8 Cán bộ kỹ thuật hiện trường 12 12/04/2017