LAPTOP89
Địa chỉ: Ngã Tư TT Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên
Email: 89laptop@gmail.com
Điện thoại: 0973975392 – 02216543999